Termeni și condiții generale de transport ANM SARA TOURS

 

1 Aplicarea acestor condiții

Condițiile de transport se aplică transportului de pasageri cu autocarul în rețeaua Sara Tours. Mijloacele de transport sunt destinate transportului de pasageri.

2 Dreptul la transport

2.1 Dreptul la transport apare atunci când a fost încheiat un contract de transport.

2.2 Confirmarea rezervării (a se vedea art. 3.1) dă dreptul pasagerului să se deplaseze de la locul de plecare și destinație care sunt indicate pe bilet.

2.3 În cazul rezervării biletelor la bordul vehiculelor, obligaţia de a efectua transportul pasagerului apare doar dacă există suficiente locuri libere pentru întreaga distanță de parcurs.

2.4 La opririle la solicitare există obligația de transporta pasagerii, doar în cazul în care se face o rezervare de la sau până la această stație, în intervalul corespunzător termenului de rezervare în avans. Opririle la solicitare sunt prezentate ca atare în graficul de transport.

3 Bilete de călătorie, tarife de transport

3.1 Pentru transport trebuie plătite tarifele de transport stabilite. Sunt acceptate confirmările de rezervare prezentabile sub formă tipărită sau în format electronic (în format PDF), împreună cu un act valid de identitate cu fotografie al pasagerului. Pentru rezervările făcute la bordul vehiculelor, chitanța emisă care a fost completată manual sau imprimată, este considerată atât chitanță, cât și confirmare a rezervării. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. La rezervare se vor indica numele și prenumele pasagerului și, eventual, data nașterii. Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare, care va fi arătat șoferului sau personalului din stație pe baza rezervării, cu situația actuală, pe telefonul mobil.

3.2 Pasagerul trebuie să facă o rezervare înainte de începerea călătoriei. Accesul în compartimentul pentru pasageri din autocar este permisă numai cu o confirmare validă de rezervare.

3.2.1 Călătoriile pot fi rezervate prin completarea si trimiterea cererii de pe site-ul https://sara-tours.ro, prin telefon sau la bordul vehiculelor, doar dacă există locuri libere suficiente pentru întreaga distanță de parcurs. De aceea, se recomandă achiziția în avans.

3.2.2 O confirmare de rezervare va fi trimisă prin e-mail la solicitarea pasagerului.

3.2.3 Fiecare pasager cu un bilet de călătorie valabil are dreptul la un loc. Pasagerii cu copii și persoanele cu mobilitate redusă au prioritate la alegerea locurilor.

3.3 Se acceptă pentru transport până la 2 bagaje, de pasager, fără plată suplimentară.

3.4 Biroul de rezervare se găsește în Timișoara, la sediul firmei SC ANM SARA TOURS SRL.

3.5 Tarife de transport:

3.5.1 Preturile estimate sunt de 0,55 euro/km, însă poate diferi în funcție de cererea făcută în prealabil, de numărul de persoane pentru care se face rezervare și dacă biletul se cumpără din autovehicul.. În special, acțiunile promoționale pot fi disponibile parțial numai pe internet.

3.5.2 Taxa de transport se referă doar la transportul de persoane; alte servicii precum rezervarea locurilor și transportul de biciclete, bagaje suplimentare sau speciale vor fi facturate separat.

3.5.3 Pentru tarifele reduse, există anumite condiții de rezervare. Importante în acest sens sunt condițiile publicate în legătură cu acestea.

3.6 Asistență telefonică:

Departamentul Asistență clienți al ANM SARA TOURS va sta la dispozitie pentru a finaliza o rezervare sau o anulare prin telefon.

4 Biletele de călătorie nevalabile

Pasagerul este obligat, în cadrul controlului aleatoriu la solicitarea angajaților ANM SARA TOURS, să prezinte atât biletul de călătorie, cât și un document de identitate cu fotografie valabil, în scopul verificării valabilității biletului de călătorie.

5 Tarife de călătorie majorate

5.1 Un pasager este obligat să plătească un tarif de călătorie majorat în cazul în care este descoperit la bordul unei curse efectuate de un operator de transport și nu a rezervat un loc pentru călătoria respectivă nici în avans, nici la accesul în vehicul.

5.2 Pasagerul găsit fără rezervare în timpul controlului, este obligat să își dea datele de identificare corecte și, la cerere, să se legitimeze.

5.3 Tariful de călătorie majorat este dublu față de prețul normal pentru distanța parcursă deja de pasager, dar minim 60 EUR, plus tariful de călătorie pentru distanța rămasă încă până la destinație. Dacă nu se poate stabili distanța parcursă deja de pasager, pentru stabilirea tarifului de călătorie majorat se va lua în calcul punctul de pornire al cursei.

5.4 Tariful de călătorie majorat trebuie plătit imediat, ori cel târziu în termen de 2 săptămâni de la primirea somaţiei de plată în scris. După expirarea acestui termen, se va percepe o taxă de procesare de 5 EUR pentru fiecare somație de plată scrisă, cu excepția cazului în care se poate dovedi de către pasager că aceste costuri de prelucrare nu există sau că valoarea acestora este mai redusă. ANM SARA TOURS își rezervă dreptul de a lua măsuri de continuare a urmăririi penale și / sau civile.

6 Programul de călătorie

6.1 Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale programului de călătorie aprobat și publicat, ale datelor, rutelor și tarifelor pentru motive întemeiate, în special pentru punerea în aplicare a deciziilor autorităților de reglementare.

6.2 Dacă cursele marcate în programul de călătorie cu mențiunea „sub rezerva aprobării oficiale”, procedura de aprobare necesară pentru efectuarea cursei specificate (conexiuni, stații, data efectuării cursei, tarif etc.) nu este încă finalizată la momentul publicării programului de călătorie.

6.3 Schimbările de program care intră în vigoare după încheierea contractului și care nu au loc din vina transportatorului (de exemplu, efectele prelungite ale catastrofelor naturale sau șantiere de lucru de durată îndelungată) nu dau pasagerului dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care orele de plecare, respectiv sosire, diferă doar nesemnificativ față de cele convenite inițial, și anume până la maxim 2 ore. O modificare semnificativă a programului dă pasagerului dreptul de a renunța gratuit la contractul de transport.

7 Începerea călătoriei

7.1 Recomandăm pasagerilor să se prezinte la locul de plecare cu 15 minute înainte de plecarea autovehiculelor.

7.2 În cazul în care pasagerul nu este prezent la momentul planificat al începerii călătoriei la locația de plecare programată, se pierde dreptul la călătorie, iar călătoria rezervată poate fi realocată altei persoane.

7.3 În cazul în care pasagerul este informat prin SMS, prin e-mail sau în alt mod în scris în legătură cu o întârziere a cursei, dreptul de transport al pasagerului se anulează în caz de neprezentare al acestuia de abia după ora de plecare întârziată menționată în textul SMS-ului sau în e-mail.

7.4 Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare, care va fi arătată șoferului sau personalului din stație pe baza situației actuale a rezervării pe telefonul mobil. Acest lucru se face, de preferință, prin scanarea biletelor. În cazuri excepționale, pasagerul trebuie să se legitimeze, la solicitarea șoferului sau a personalul de serviciu prezentând rezervarea printată sau în format electronic (ca fișier PDF) și un act de identitate valabil cu poză (carte de identitate, pașaport și, eventual, viza).

8 Transbordarea în alte vehicule

8.1 În general, serviciile de transport oferite sunt conexiuni directe. În unele cazuri însă, poate fi necesară o transbordare în alte vehicule.

8.2 În cazul în care este prevăzută o transbordare în alt vehicul, ANM SARA TOURS garantează continuarea transportului, până la destinația planificată. În cazul în care, în cazuri excepționale, un autobuz de legătură nu poate aștepta autobuzul de transfer, ANM SARA TOURS pune la dispoziție un vehicul înlocuitor. Acest lucru se poate face în cazuri individuale și cu microbuzele proprii, cu mașina sau cu trenul. Nu se garantează dreptul la un anumit tip de transport.

8.3 Prevederile descrise în secțiunea anterioară se aplică numai în cazul în care pasagerul a efectuat o rezervare pentru o cursă directă. Dacă pasagerul își cumpără curse separate pe care le combină pentru o călătorie către destinația finală, își asumă riscul pierderii legăturilor. În astfel de cazuri nu există dreptul la mijloace de transport înlocuitoare sau la cazare. Cu toate acestea ANM SARA TOURS face toate eforturile posibile pentru a informa pasagerii respectivi despre legăturile alternative.

8.4 Nu poate fi asigurată conexiunea cu serviciile de transport care nu sunt efectuate de către ANM SARA TOURS.

9  Obligațiile generale ale pasagerilor

9.1 Instrucțiunile șoferilor și ale personalului însoțitor trebuie respectate.

9.2 Șoferii și personalul de la îmbarcare sunt autorizați să refuze transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Același lucru se aplică pasagerilor care pun în pericol siguranța pasagerilor din alte motive sau afectează în mod evident negativ starea pasagerilor. În acest caz nu există dreptul la asigurarea transportului compensatoriu.

9.3 Fumatul în autobuz nu este permis, inclusiv al țigărilor electrice.

9.4 Pasagerul este răspunzător pentru orice daune provocate autocarului din neglijență.

9.5 Pasagerii care murdăresc autocarul în mod intenționat sau din neglijență trebuie să plătească o taxă de curățenie de cel puțin 100 EUR către ANM SARA TOURS, deși pasagerului îi este permis să demonstreze că prejudiciul nu a avut loc sau că acesta este în mod substanțial mai mic decât suma paușală menționată.

9.6 Transportatorul poate rezilia contractul de transport fără preaviz în cazul în care pasagerul are un comportament atât de deranjant, în ciuda avertismentelor (verbale), încât transportatorului și / sau celorlalți pasageri le este imposibil să continue călătoria. Acest lucru se aplică și în cazul în care pasagerul nu respectă instrucțiunile îndreptățite (cum ar fi instrucțiunile de siguranță). În acest caz, transportatorii păstrează în continuare costul biletului. O excepție o reprezintă absența din cauza îmbolnăvirii unui pasager cu o boală contagioasă, conform art. 3 alin. 1, nr. 2 a VO-ABB (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen  – legea germană care reglementează transportul în comun). În acest caz, pasagerul are dreptul la rambursarea integrală a prețului biletului.

9.7 Fiecare pasager este obligat, conform legii, să utilizeze centura de siguranță, în cazul în care autocarul le are în dotare.

9.8 În pauze / opriri sau controale ale poliției, pasagerii trebuie să părăsească autocarul la cererea șoferilor sau a personalului de la îmbarcare. Pasagerul are obligația de a respecta durata pauzelor specificate de șoferi și de personalul de la îmbarcări. Șoferul are dreptul de a continua călătoria în cazul în care un pasager nu a revenit după intervalul de timp specificat și nu răspunde pentru absența unui pasager după durata specificată de pauză.